OSIEM STOPNI JOGI


YAMA - przestrzeganie zakazów

 

NIYAMA - realizacja nakazów

 

ASANA - praktyka pozycji ciała

 

PRANAYAMA - kontrola energii oddechu

 

PRATYAHARA - wycofanie zmysłowe

 

DHARANA - praktyka konceracji

 

DHYANA - medytacja

 

SAMADHI - samorealizacja

 

 

 

 

Regulamin udziału w zajęciach podczas imprezy – Joga w Pile w ramach „Joga w parku”


I. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.
II. Uczestnikiem może być każda zdrowa osoba, z zastrzeżeniem postanowień punktów poniżej.
III. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
IV. Przy uczestnictwie dzieci, warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez rodziców i opiekunów.
V. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania zajęć, jak również za uszczerbek lub pogorszenie stanu zdrowia związane z wykonywanymi ćwiczeniami.
VI. Mogą istnieć pewne przeciwwskazania dla aktywnego uczestnictwa w zajęciach, takie jak: przebyta ciężka choroba, niepokojące dolegliwości, przebyte operacje i urazy, złe samopoczucie (zwłaszcza dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby układu krążenia, choroby oczu, stany zapalne, nadciśnienie).
VII. Kobiety ciężarne nie powinny brać aktywnego udziału w zajęciach.
VIII. Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia prowadzącemu pogorszenia samopoczucia czy nietypowych objawów pojawiających się w trakcie lub po zakończeniu zajęć.
IX. Niedopuszczalne jest ćwiczenie pod wpływem środków zmieniających świadomość (alkohol, leki, narkotyki).
X. Ćwicz w stroju niekrępującym ruchów.
XI. Do praktyki asan nie przystępuj z pełnym żołądkiem (min. godzinę po bardzo lekkim posiłku, a po obfitym cztery). Nie należy ćwiczyć bezpośrednio po saunie czy masażu.
XII. Na ćwiczenia prosimy zjawiać się punktualnie; zajęcia są niepodzielną całością i przedwczesne kończenie jest niewskazane.
XIII. Ćwiczenia wykonujemy w ciszy, przed zajęciami należy wyłączyć telefon komórkowy. Wszystkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach.
XIV. Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela.
XV. W przypadku rejestrowania imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, uczestnik spotkania godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.
XVI. Nieprzestrzeganie regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.
XVII. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez uczestnika w trakcie imprezy „Joga w parku”.